Tin Tức
Thứ 2, Ngày 19/09/2022, 09:00
Kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và rà soát, thực hiện các nhóm giải pháp đối với dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/09/2022 | Trần Ngọc Lan_P. TC Đầu tư

1. Công văn số 4740/UBND-KT ngày 13/9/2022 về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

Căn cứ Công văn số 7413/BTC-ĐT ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022,

Ngày 13/9/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4740/UBND-KT. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện một số nội dung nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

2. Công văn số 4685/UBND-KT ngày 09/9/2022 về rà soát, thực hiện các nhóm giải pháp đối với dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi

Căn cứ Công văn số 5146/VPCP-QHQT ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2022 và Công văn số 5493/VPCP-QHQT ngày 24/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2021,

Ngày 09/9/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4685/UBND-KT về rà soát, thực hiện các nhóm giải pháp đối với dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi. Theo đó, các cơ quan, đơn vị (theo chức năng, nhiệm vụ của mình) rà soát, thực hiện và tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện các yêu cầu, nhóm giải pháp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại 02 văn bản nêu trên.

Đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ văn bản trên để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải về 4685_UBND-KT.pdf,  Tải về 4740_UBND-KT.pdf,  Tải về 5146_VPCP-QHQT.pdf,  Tải về 5493_VPCP-QHQT.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

Lượt người xem:  Views:   391
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3722832 36
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức