Tin Tức
Thứ 5, Ngày 16/06/2022, 17:00
Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/06/2022 | Trần Hữu Thế_P. Thanh tra
Thực hiện Kế hoạch số 5016/KH/STC-TT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Quyết định số 01/QĐ-STC ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2022, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được các nội dung.

1. Công tác thanh tra.

Đã ban hành Kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính Ngân sách huyện Dầu Tiếng; Kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.

Sở đã triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An, đồng thời cử 02 cán bộ thanh tra tham gia Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh và một số đơn vị, tổ chức có liên quan.

2. Công tác phúc tra.

Song song với việc thực hiện Kế hoạch thanh tra hàng năm, Thanh tra Tài chính còn thường xuyên rà soát các kiến nghị tại Kết luận thanh tra của các năm vừa qua do Sở Tài chính ban hành, có văn bản nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc Kết luận, báo cáo kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Sở Tài chính thực hiện đúng Quy chế tiếp công dân, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhận và giải quyết 03 đơn theo quy định (02 đơn khiếu nại: 01 đơn không thuộc thẩm quyền và 01 đơn thuộc thẩm quyền; 01 đơn tố cáo). Trong kỳ, không phát sinh trường hợp tiếp công dân nào.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng thời gian quy định.

4. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện PCTN năm 2022 (Kế hoạch số 5016/KH-STC ngày 29/12/2021). Công tác PCTN luôn được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại Sở Tài chính quan tâm, tổ chức thực hiện: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ; nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ…

Thường xuyên triển khai và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình địa phương.

Thực hiện nghiêm túc tác phong của người cán bộ, công chức (CBCC); chấp hành nội quy, quy chế cơ quan và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc kiểm tra nội bộ về chấp hành pháp luật khi thi hành công vụ của CBCC thông qua công tác thanh tra, kiểm tra góp phần phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan.

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo quy định.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân trong đấu tranh PCTN, cụ thể: duy trì số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra Tài chính để tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân tố cáo hành vi tham nhũng của CBCC trong ngành (nếu có) để tham mưu Ban Giám đốc xử lý, thực hiện thùng thư góp ý và kiểm tra để lấy ý kiến định kỳ đối với các góp ý của CBCC Sở Tài chính.

Về phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thực hiện đúng các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng để công chức nâng cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về quản lý tài chính; hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2022; tăng cường hiệu lực và đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra.

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2022.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra tài chính.

- Giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo (nếu có)./.​

Trần Hữu Thế - P. Thanh tra

Lượt người xem:  Views:   852
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4258574 12
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức