Tin Tức
Thứ 6, Ngày 18/03/2022, 11:00
Giới thiệu văn bản mới: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Kế hoạch 1052/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Bình Dương)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/03/2022 | Trương Minh Thủy_P. QLNS
Ngày 11/3/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1052/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Để kịp thời triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương đã đề ra Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Bám sát các định hướng, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ gắn với điều kiện của địa phương để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh.

- Triển khai quyết liệt, nhanh, hiệu quả các chính sách, giải pháp ngay khi các cơ quan Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn cho địa phương; tiếp tục huy động, phân bổ và xây dựng lộ trình, phương án sử dụng nguồn lực thích hợp để vừa nâng cao năng lực phòng chống dịch Covid-19 vừa đẩy nhanh tiến độ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chú trọng công tác quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đảm bảo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch, tránh tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách.

Kế hoạch được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 8,5 – 8,7%/năm và năm 2022 đạt 8 – 8,3%. Đồng thời củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện tích cực, chủ động triển khai và thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/02/2022 về phát động phòng trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

1052_KH_UBND.pdf

Trương Minh Thủy - QLNS

Lượt người xem:  Views:   227
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2688653 31
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức