Tin Tức
Thứ 6, Ngày 04/03/2022, 09:00
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (Thông tư số 108/2021/TT-BTC)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/03/2022 | Trần Ngọc Lan_P. TC Đầu tư
Ngày 08/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Áp dụng đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập, ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực sử dụng vốn đầu tư công được thành lập theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 24/01/2022, bãi bỏ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công nghiên cứu Thông tư này để thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.​

108_2021_TT-BTC.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

Lượt người xem:  Views:   197
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2688699 29
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức