Tin Tức
Thứ 6, Ngày 28/01/2022, 10:00
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/01/2022 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, ngày 26/01/2022 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022.

Hội nghị diễn ra tại hội trường Sở Tài chính, đến dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng úy – Phó Giám đốc, đồng chí Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức (CBCC), đoàn viên công đoàn Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

IMG_8358.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm có: đồng chí Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính đại diện Ban Giám đốc; đồng chí Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn đại diện Công đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ đại diện Đảng ủy và Hội nghị cũng bầu ra Tổ thư ký Hội nghị gồm: đồng chí Lê Thị Hồng Vân – Phụ trách phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, đồng chí Trần Hữu Thế - Thanh tra viên - Phòng Thanh tra.

IMG_8369.JPG

Đồng chí Lê Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Sở thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày một số báo cáo.

Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã được nghe đồng chí Thúy thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Năm 2021 tiếp tục thực hiện Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương (NSĐP) và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP cho thời kỳ ổn định ngân sách. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 tại Bình Dương như sau:

Về thu NSNN, Tổng thu mới NSNN ước thực hiện đạt 114% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao và dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông qua, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: thu nội địa đạt 111% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu bằng 122% dự toán TTCP giao và 121% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020.

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối NSĐP đạt 124% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 170% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: chi đầu tư phát triển  ước thực  hiện đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua (bao gồm dự kiến cả chi chuyển nguồn sang năm sau), tăng 42% so với thực hiện năm 2020, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 43% so với cùng kỳ, chi thường xuyên đạt 151% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 92% so cùng kỳ, trường hợp loại trừ kinh phí phòng, chống Covid-19 thì chi thường xuyên đạt 95% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2021, phương hướng công tác thi đua năm 2022; dự thảo Báo cáo thực hiện dân chủ cơ sở năm 2021, phương hướng năm 2022; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng hoạt động 2022-2024; thông qua một số điểm mới Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan so với năm 2021; Báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2021.

IMG_8365.JPG

Đồng chí Hà Văn Út – Giám đốc Sở điều hành Hội nghị.

Hội nghị CBCC đã phát động phong trào thi đua năm 2022, phát huy những kết quả đã đạt được, toàn thể CBCC, đoàn viên công đoàn Sở luôn phấn đấu, nâng cao chất lượng về công tác chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào, đoàn thể xây dựng đơn vị vững mạnh , xuất sắc về mọi mặt. Từ đó đề ra phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm 2022;

Toàn thể CBCC, đoàn viên công đoàn tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động với phương châm hành động mỗi CBCC, đoàn viên công đoàn phấn đấu trở thành người cán bộ "trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu".

Sở Tài chính luôn xác định hoàn thành nhiệm vụ chính trị là nội dung của các phong trào thi đua. Trong năm qua đã thực hiện hoàn thành vượt dự toán thu - chi ngân sách, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng của địa phương. Căn cứ vào 06 mục tiêu đã đăng ký và các nội dung của Quy chế thi đua khen thưởng, các phòng đã lượng hóa thành các chỉ tiêu cụ thể để đăng ký và bình xét thi đua hàng quý và cả năm theo đúng Luật thi đua – Khen thưởng, phù hợp tình hình hoạt động tại đơn vị. Căn cứ vào các chỉ tiêu đã đăng ký, kết quả thực hiện phong trào thi đua trong năm, Hội đồng thi đua khen thưởng đã bình chọn các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong năm 2021 đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét đề xuất cấp thẩm quyền các danh hiệu: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập thể Sở Tài chính và 02 cá nhân, Bằng khen Bộ Tài chính cho tập Phòng Quản lý ngân sách và 07 cá nhân, Bằng khen UBND tỉnh cho tập thể Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và 05 cá nhân, Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 05 tập thể, 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 08 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, 33 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

IMG_8426.JPG

Đồng chí Hà Văn Út –Bí Thư Đảng ủy – Giám đốc Sở trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Qua phong trào thi đua, các tổ chức đoàn thể, cá nhân cũng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các tổ chức Đảng, đoàn thể cũng có những kết quả tích cực, trong năm 2021,  Đảng bộ Sở Tài chính được Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn được Liên đoàn lao động tặng Bằng khen cho 01 cá nhân và Công đoàn viên chức tặng giấy khen cho 01 cá nhân, Công đoàn cơ sở tặng giấy khen cho 02 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; Chi đoàn cơ sở đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đoàn khối tặng giấy khen cho tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

IMG_8385.JPGĐồng chí Võ Văn Tài – Trưởng phòng Quản lý giá và công sản phát biểu tại Hội nghị.

Qua Hội nghị, CBCC đã tham gia thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022, phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, toàn thể CBCC tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, cơ quan, các đoàn thể trong sạch vững mạnh; Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2022, Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quy chế dân chủ sơ sở; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCC thực hiện văn minh nơi công sở góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Một số hành ảnh trong Hội nghị​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (VP)

Lượt người xem:  Views:   741
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3750030 31
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức