Tin Tức
Thứ 3, Ngày 28/12/2021, 17:00
Quyết định Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/12/2021 | Nguyễn Minh Tân_P. QL GCS
Ngày 09/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, Sở Tài chính đã xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND.

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và không giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết về vấn đề này.

Do vậy, việc ban hành Quyết định Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương là phù hợp với quy định hiện hành.   

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2021.

21_2021_QĐ-UBND.pdf

Nguyễn Minh Tân - P. QL GCS

Lượt người xem:  Views:   175
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2616218 34
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức