Tin Tức
Thứ 6, Ngày 26/03/2021, 14:00
Nghị quyết về mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/03/2021 | Trần Thị Mỹ Dung_PP. QL Ngân sách
Ngày 18/3/2021, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (có hiệu lực ngày 16/3/2021).

Trong đó Nghị quyết quy định:

- Đối tượng áp dụng: các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong đó quy định cụ thể nội dung chi, mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tỉnh, huyện, xã).

  Một số nội dung chi cấp tỉnh, huyện, xã:

- Chi tổ chức hội nghị (cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chi bồi dưỡng các cuộc họp của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân(Ban Chỉ đạo bầu cử), Ủy ban bầu cử, Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử, Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cuộc họp khác phục vụ công tác bầu cử

- Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Chi xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

-Chi xây dựng văn bản (Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo sơ kết, biên bản kết quả cuộc bầu cử)

- Chi bồi dưỡng những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử

- Chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động.

Một số nội dung chi khác và mức chi cụ thể quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND 01_2021_NQ-HĐND.pdf

Trần Thị Mỹ Dung - Phó trưởng phòng QLNS

Lượt người xem:  Views:   292
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2270495 77
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức