Tin Tức
Thứ 5, Ngày 11/03/2021, 14:00
Kết quả hoạt động năm 2020 của Thanh tra Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/03/2021 | Trần Hữu Phước - Phó chánh Tranh tra
Trong năm 2020 thực hiện Quyết định số 176/QĐ- STC ngày 08/11/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm 2020, Thanh tra Tài chính đã hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn theo kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Về công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-STC ngày 08/11/2019 của Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2020, trong năm Thanh tra Tài chính đã triển khai 03 Đoàn thanh tra với 16 cơ quan, đơn vị được thanh tra gồm: Thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách thành phố Dĩ An (Phòng Tài chính, 02 đơn vị dự toán và 4 phường); Thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách thị xã Bến Cát ( phòng Tài chính, 03 đơn vị dự toán và 03 xã , phường; Thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây dựng (Văn phòng Sở và 01 đơn vị trực thuộc).

Thanh tra 2.jpg

Đoàn Thanh tra thông qua kết luận thanh tra ngân sách tại thị xã Bến Cát .

   Thanh tra 1.jpg

Ông: Nguyễn Trọng Ân Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, Thanh tra tài chính nhận thấy công tác quản lý tài chính ngân sách của các đơn vị ngày càng được quan tâm và quản lý chặt chẽ, cụ thể:

- Về chấp hành chế độ kế toán: Các đơn vị sử dụng phần mềm kế toán, thực hiện mở sổ sách, hạch toán, kế toán và lập báo cáo quyết toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán HCSN.

- Trong công tác quản lý điều hành dự toán được giao: Đối với kinh phí tự chủ, kinh phí thường xuyên các đơn vị chi theo dự toán và quy chế chi tiêu nội bộ, có tiết kiệm kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc quản lý thu, nộp các khoản phí: đơn vị sử dụng biên lai thu phí do cơ quan thuế phát hành để tổ chức thu. Định kỳ có quyết toán số tiền thu được, số nộp cấp trên, trích nguồn cải cách tiền lương, trích để lại và sử dụng theo đúng quy định.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: có xây dựng dự toán chi gửi phòng Tài chính-KH thẩm tra trình cấp trên phê duyệt, đơn vị có khai thác các nguồn thu, thực hiện kê khai nộp thuế cho ngân sách nhà nước (NSNN); có bổ sung tăng thu nhập và trích lập các quỹ.

- Cuối năm đơn vị có lập báo cáo tình hình thực hiện các loại kinh phí, lập bảng đối chiếu kinh phí với KBNN, mở sổ sách theo dõi, hồ sơ pháp lý cập nhật đầy đủ, ngăn nắp. Thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Đối với công tác dự toán của ngân sách cấp thị xã, thành phố: công tác bố trí giao dự toán đảm bảo kịp thời; chi thường xuyên, chi đầu tư phân bổ đúng nguồn, cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi trên địa bàn, vốn đầu tư XDCB bố trí theo quy định. Công tác phân bổ, bố trí vốn phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã, thành phố ban hành các quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch chi thường xuyên, chi đầu tư; kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư. Tham mưu UBND thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ thu - chi NSNN đượ c UBND tỉnh và HĐND huyện giao trong năm;

Công tác quản lý và quyết toán vốn đầu tư XDCB được thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, qua thanh tra cũng đã phát hiện một số sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị, chủ yếu gồm các nội dung như sau:

- Vẫn còn một vài đơn vị chưa thực hiện hạch toán kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính mà vẫn thực hiện theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC.

- Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định, chi phụ cấp công vụ cao hơn quy định; lập dự toán chưa sát thực tế dẫn đến việc sử dụng dự toán còn thừa, cuối năm hủy còn lớn so với dự toán; việc chấp hành nộp phạt VPHC của các đối tượng chưa nghiêm; Việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định vốn đầu tư XDCB chưa đủ mẫu biểu theo quy định.

- Việc trích giữ và sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn chưa đúng với quy định: chưa thực hiện trích giữ 10% tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương của kinh phí ngoài khoán theo Thông tư số 132/2017/TT-BTC, chưa sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi khi điều chỉnh mức lương cơ sở; chưa thực hiện giảm trừ quỹ tiền lương thừa của năm 2019,2020 (các phường);

- Nguồn thu phí, lệ phí chưa mở sổ sách theo dõi từng nguồn theo quy định; chưa lập dự toán thu, chi phí lệ phí hàng năm theo quy định; chưa thực hiện đấu thầu đối với dịch vụ công có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định……../.

Trần Hữu Phước - Phó chánh Thanh tra

Lượt người xem:  Views:   381
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2270721 45
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức