Tin Tức
Thứ 5, Ngày 19/11/2020, 10:00
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/11/2020 | Trần Ngọc Lan_P. TC Đầu tư
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Hiện nay, các quy định hiện hành chưa bao quát được phạm vi các nguồn vốn đầu tư công và đang được quy định tại nhiều Thông tư khác nhau của Bộ Tài chính, gây khó khăn trong quá trình áp dụng. Ngoài ra, đối với nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, việc quản lý, thanh toán còn chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ, thống nhất theo đúng quy định đối với vốn đầu tư công tại Luật Đầu tư công năm 2019 (đối với các nguồn vốn này, quy định hiện hành chỉ khuyến khích vận dụng những nguyên tắc thanh toán như đối với nguồn ngân sách nhà nước)…

Với mục đích xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định đầy đủ, toàn diện, thống nhất trong quản lý nhà nước về việc thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Bộ Tài chính đã dự thảo trình ban hành Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và hiện đang được triển khai lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân liên quan để hoàn chỉnh bổ sung và triển khai đưa vào thực tiễn.

Theo đó, Nghị định sẽ bao gồm toàn bộ các hoạt động về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, nhằm quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Dự thảo nghị định quy định cụ thể về chính sách quản lý, thanh toán vốn đầu tư công, về kiểm tra phân bổ, tạm ứng, thanh toán vốn; về quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) hằng năm.

Ngoài ra, dự thảo đã đưa ra nhiều sửa đổi nhằm đẩy nhanh tiến độ thanh toán dự án đầu tư công. Cùng với đó, việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được quy định rõ từ cơ quan thẩm tra, nguyên tắc và cách thức thực hiện thẩm tra, thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành…

Các đơn vị có liên quan cần nghiên cứu và góp ý dự thảo gửi về Bộ Tài chính để hoàn chỉnh, bổ sung và triển khai đưa vào áp dụng phù hợp với thực tiễn.

Nội dung Dự thảo​

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

Lượt người xem:  Views:   616
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2616258 32
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức