Tin Tức
Thứ 3, Ngày 21/01/2020, 08:00
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2020 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, được sự đồng ý của Đảng ủy, Giám đốc Sở, ngày 17/01/2020 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020.

Hội nghị diễn ra tại Hội trường Sở Tài chính, đến dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Hà Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

IMG_7085.JPG 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí đã thống nhất bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm có: đồng chí Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính đại diện Ban Giám đốc; đồng chí Hà Văn Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn đại diện Công đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phụ trách Văn phòng đại diện Đảng ủy và Hội nghị cũng bầu ra Tổ thư ký Hội nghị gồm: đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Phó phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp, đồng chí Trần Hữu Thế - Thanh tra viên - Phòng Thanh tra.

DSCF1016.JPG 

Đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Sở thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày một số báo cáo.

Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã được thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Năm 2019 tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương (NSĐP) và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 tại Bình Dương như sau:

Về thu NSNN, Tổng thu mới NSNN ước thực hiện 59.344 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao và dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông qua tăng 18% so thực hiện năm 2018, trong đó thu nội địa 43.312 tỷ đồng, đạt 108% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 23% so thực hiện năm 2018; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 16.032 tỷ đồng, đạt 111% dự toán TTCP giao và 112% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 9% so với thực hiện năm 2018.

Về chi ngân sách, tổng chi NSĐP ước thực hiện 24.129 tỷ đồng, trong đó chi cân đối NSĐP ước thực hiện 20.535 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 12% so thực hiện năm 2018, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản ước  thực hiện 9.035 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 4% so thực hiện năm 2018.

Tại Hội nghị, các đồng chí cũng được thông qua dự thảo Báo cáo kết quả phong trào thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng công tác thi đua năm 2020; dự thảo Báo cáo thực hiện dân chủ cơ sở năm 2019, phương hướng năm 2020; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng hoạt động 2020-2022; thông qua một số điểm mới Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan so với năm 2019; Báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2019.

DSCF1020.JPG 

Đồng chí Hà Văn Út – ​Bí thư Đảng ủy ​- Giám đốc Sở điều hành Hội nghị.

Hội nghị CBCC đã phát động phong trào thi đua năm 2020, toàn thể CBCC Sở tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động với phương châm hành động là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả" gắn với 03 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" và phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau". Triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4​​​ (khóa XII) của Đảng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều nhân tố mới điển hình tiên tiến.

Sở Tài chính luôn xác định hoàn thành nhiệm vụ chính trị là nội dung của các phong trào thi đua, trong năm đã thực hiện hoàn thành dự toán thu chi ngân sách, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng của địa phương. Căn cứ vào 06 mục tiêu đã đăng ký và các nội dung của Quy chế thi đua khen thưởng, các đơn vị thuộc Sở đăng ký và bình xét thi đua hàng quý và cả năm theo đúng Luật thi đua – Khen thưởng, phù hợp tình hình hoạt động tại đơn vị. Căn cứ vào các chỉ tiêu đã đăng ký, kết quả thực hiện phong trào thi đua trong năm, Hội đồng thi đua khen thưởng đã bình chọn và công nhận các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong năm 2019 với các danh hiệu như sau: Giám đốc Sở tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 06 cá nhân, công nhận 06 tập thể và 37 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", tặng giấy khen cho 21 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 8 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 02 tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và tặng bằng khen cho 03 cá nhân; đề nghị Ban Thi đua khen thưởng xem xét trình cấp trên tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân; trình Bộ Tài chính tặng bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 02 năm 2018-2019.

IMG_7124.JPG 

Đồng chí Hà Văn Út –Bí Thư Đảng ủy – Giám đốc Sở trao Giấy khen cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Qua phong trào thi đua, các tổ chức đoàn thể, cá nhân cũng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các tổ chức Đảng, đoàn thể cũng có những kết quả tích cực, trong năm 2019 Đảng bộ Sở Tài chính đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu "vững mạnh xuất sắc", đề nghị Công đoàn viên chức tặng giấy khen tập thể và 04 các nhân, Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen cho 01 cá nhân; Chi đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, được Đoàn khối tặng giấy khen cho tập thể và 02 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

DSCF1031.JPG 

Đồng chí Trần Hữu Thế –Thanh tra viên –Phòng  Thanh tra phát biểu tại Hội nghị

Qua Hội nghị, CBCC đã tham gia thảo luận để đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2020, phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, toàn thể CBCC tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, cơ quan, các đoàn thể trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quy chế dân chủ sơ sở; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCC thực hiện văn minh nơi công sở, xây dượng người CBCC, "Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu" góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Một số hành ảnh trong Hội nghị​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

Lượt người xem:  Views:   703
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2215874 22
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức