Tin Tức
Thứ 5, Ngày 12/12/2019, 16:00
Thanh tra Tài chính sau một năm hoạt động
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/12/2019 | Phạm Văn Châu_Thanh tra
Qua một năm hoạt động, Thanh tra tài chính hoàn thành công việc chuyên môn theo kế hoạch đề ra. Cụ thể:

1. Về công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-STC ngày 20/02/2019 của Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019, trong năm Thanh tra Tài chính đã triển khai 03 Đoàn thanh tra với 13 cơ quan, đơn vị được thanh tra gồm: Thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc (Văn phòng Sở và 04 đơn vị trực thuộc); Thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách huyện Phú Giáo (Phòng Tài chính, 04 đơn vị dự toán và 02 xã); Thanh tra công tác quản lý tài chính tại tại Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh.

5f282c81c7b93ee767a8.jpg

Đ/c Trần Hữu Phước - Phó Chánh thanh tra thông qua kết luận thanh tra.

Qua thanh kiểm tra, thanh tra tài chính nhận thấy rằng công tác quản lý tài chính ngân sách của các đơn vị ngày càng được quan tâm, cụ thể:

- Về chấp hành chế độ kế toán: Các đơn vị sử dụng phần mềm kế toán, có mở sổ chi tiết riêng cho từng sự nghiệp, cuối năm lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định. Lưu trữ chứng từ gọn gàng, ngăn nắp, dễ theo dõi, kiểm tra.

- Trong công tác quản lý điều hành dự toán được giao: Đối với kinh phí tự chủ, kinh phí thường xuyên các đơn vị chi theo dự toán và quy chế chi tiêu nội bộ, có tiết kiệm kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc quản lý thu, nộp các khoản phí: đơn vị sử dụng biên lai thu phí do cơ quan thuế phát hành để tổ chức thu. Định kỳ có quyết toán số tiền thu được, số nộp cấp trên, trích nguồn CCTL, trích để lại và sử dụng theo đúng quy định.

- Đối với các đơn vị có hoạt động dịch vụ: các đơn vị có khai thác các nguồn thu, thực hiện kê khai nộp thuế cho ngân sách nhà nước (NSNN); có bổ sung tăng thu nhập và trích lập các quỹ.

- Cuối năm các đơn vị có lập báo cáo tình hình thực hiện các loại kinh phí, lập bảng đối chiếu kinh phí với KBNN, mở sổ sách theo dõi, hồ sơ pháp lý cập nhật đầy đủ, ngăn nắp. Thực hiện công khai tài chính theo quy định.

- Đối với công tác dự toán của ngân sách cấp huyện: công tác bố trí giao dự toán đảm bảo kịp thời; chi thường xuyên, chi đầu tư phân bổ đúng nguồn, cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi trên địa bàn, vốn đầu tư XDCB bố trí theo quy định. Công tác phân bổ, bố trí vốn Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân (UBND) huyện ban hành các quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch chi thường xuyên, chi đầu tư; kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư. Tham mưu UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ thu - chi NSNN đượ​​c UBND tỉnh và HĐND huyện giao trong năm;

Công tác quản lý và quyết toán vốn đầu tư XDCB được thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, qua thanh tra cũng đã  phát hiện một số sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị, chủ yếu gồm các nội dung như sau:

- Vẫn còn một vài đơn vị chưa thực hiện hạch toán kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính mà vẫn thực hiện theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC.

- Căn cứ pháp lý xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm còn sai sót.

- Việc trích giữ và sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn chưa đúng với quy định: chưa thực hiện trích giữ 10% tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương của kinh phí ngoài khoán theo Thông tư số 132/2017/TT-BTC, chưa sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi khi điều chỉnh mức lương cơ sở...

- Một số đơn vị sự nghiệp chưa xác định rõ loại hình theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Việc thẩm định quyết toán chi thường xuyên của các đơn vị còn chậm trễ.

Đồng thời qua thanh tra, Thanh tra đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 588 triệu đồng, thu hồi nộp trả nguồn cải cách tiền lương 341 triệu đồng, giảm trừ dự toán ngân sách 3.325 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện kết luận thanh tra: Căn cứ kết luận thanh tra, các đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm kết luận: chấn chỉnh các hạn chế theo kết luận thanh tra và thu hồi nộp các khoản chi sai quy định vào ngân sách nhà nước và nguồn cải cách tiền lương cũng như thực hiện giảm trừ dự toán.​

Phạm Văn Châu - Tranh tra TC

Lượt người xem:  Views:   581
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2215933 24
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức