Tin Tức
Thứ 5, Ngày 21/11/2019, 12:00
Sở Tài chính Bình Dương ban hành văn bản nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện lập dự toán, phân bổ dự toán, mua sắm, sửa chữa tài sản và một số nội dung khác cho đơn vị
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/11/2019 | Võ Thị Thu Hiền_P. TC HCSN
Sở Tài chính Bình Dương ban hành văn bản nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện lập dự toán, phân bổ dự toán, mua sắm, sửa chữa tài sản và một số nội dung khác cho đơn vị

- Lập dự toán và phân bổ dự toán theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính.

+ Lập dự toán: Đề nghị các đơn vị căn cứ Khoản 1, Điều 4 Thông tư 92/2017/TT-BTC để triển khai thực hiện.

+ Phân bổ dự toán: Việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán chi được HĐND huyện quyết định, UBND huyện giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi (không phân bổ dự toán các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đối với trường hợp chưa đảm bảo đầy đủ hồ sơ tài liệu kèm theo được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 92/2017/TT-BTC).

- Việc mua sắm tài sản, sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính để thực hiện.

- Việc xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch: Căn cứ Công văn số 11753/BTC-HCSN ngày 02/10/2019 của Bộ Tài chính để thực hiện.

- Đối với số biên chế chưa tuyển theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 và Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Mức khoán theo hệ số lương bậc 1 ngạch cán bộ, công chức, viên chức tương ứng theo yêu cầu vị trí việc làm x (nhân với) mức lương cơ sở hiện hành và các khoản đóng góp theo chế độ và được giao trong mã nguồn 13. Ví dụ: Mức lương cơ sở hiện hành thời điểm tháng 10/2019 là 1.490.000 đồng, thì số biên chế chưa tuyển sẽ được giao dự toán kinh phí như sau: số biên chế chưa tuyển x hệ số lương bậc 1 x 1.490.000 + các khoản đóng góp.

- Kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo các công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng theo Công văn số 644/UBND-KTTH ngày 15/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Sử dụng kinh phí thực hiện chế độ tự chủ/kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên để chi trả các chi phí về tư vấn như lập hồ sơ yêu cầu, thẩm định hồ sơ đề xuất ,… đối với sửa chữa, bảo trì, cải tạo,… các công trình liên quan trực tiếp đến hoạt động của đơn vị như nhà làm việc, tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị. Đối với các hoạt động sự nghiệp được cấp thẩm quyền giao như duy tu, dặm vá, sửa chữa,… đảm bảo an toàn giao thông; chăm sóc cây kiểng các Nghĩa trang liệt sỹ; sửa chữa các trường học,… trong trường hợp đơn vị không đảm nhận được thì các chi phí phát sinh có liên quan như thuê tư vấn lập dự toán, thẩm tra dự toán,… các đơn vị thanh toán từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên) được cấp có thẩm quyền giao hàng năm và định mức chi phí theo quy định hiện hành.

- Về số lượng hợp đồng lao động: Đề nghị các Phòng Tài chính - Kế hoạch có văn bản thống nhất về số lượng, nguồn kinh phí chi trả, thời gian thực hiện hợp đồng,… gửi Phòng Nội vụ để thống nhất thực hiện (tham khảo Công văn số 1051/SNV-CCVC ngày 06/8/2019 của Sở Nội vụ kèm theo).

Các hướng dẫn trước đây trái với hướng dẫn này đều bị hủy bỏ.​

3762-STC-HCSN.signed.pdf

Vỗ Thị Thu Hiền_P.TC HCSN

Lượt người xem:  Views:   516
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1763630 46
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức