Tin Tức
Thứ 4, Ngày 26/06/2019, 16:00
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Bình Dương V/v phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2019 | Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/3/2019 nhằm phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019. Trong đó, có những nội dung liên quan đến thi đua, khen thưởng như sau:

1. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

2. Căn cứ tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua, lập thành tích để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019. Triển khai thực hiện có hiểu quả phương châm hành động năm 2019 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" gắn với 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước xây dựng nông thông mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau".

3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, lựa chọn các tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng; thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, các nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do tỉnh phát động đạt hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2019.

05_CT-UBND.pdf

Văn phòng Sở

Lượt người xem:  Views:   726
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1933978 24
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức