Tin Tức
Thứ 5, Ngày 07/03/2019, 10:00
Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2019 của Sở Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/03/2019
Công tác phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng để công tác quản lý nhà nước ngày càng được công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng số 297/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài chính đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước loại bỏ các điều kiện dẫn đến tham nhũng, xây dựng đội ngũ công chức trung thực, liêm khiết, chuyên nghiệp, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức và ứng xử của cán bộ, công chức (CBCC), nâng cao hiệu quả quản lý, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 518/KH-STC về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.

Theo kế hoạch này các nội dung chủ yếu cần phải thực hiện đó là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng; Tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác lập dự toán, quyết toán ngân sách theo quy định và các nội dung khác phải công khai theo đúng quy định hiện hành; Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; Hoàn thiện cơ chế về quản lý tài chính đảm bảo công khai, minh bạch.

Ngoài ra, phải tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh của công dân và tổ chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; thực hiện nghiêm việc kê khai và công khai, minh bạch trong kê khai tài sản và thu nhập của đảng viên, CBCC trong cơ quan; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý đấu thầu, quản lý việc mua sắm, sử dụng tài sản công; Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đồng thời trong kế hoạch cũng quy định rõ việc triển khai thực hiện và trách nhiệm của từng phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở Tài chính theo kế hoạch đề ra và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ./.

CV518.signed.pdf

Trần Hữu Phước - Phó chánh Thanh tra

Lượt người xem:  Views:   749
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1763709 68
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức