Tin Tức
Thứ 5, Ngày 26/07/2018, 15:00
Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/07/2018 | Nguyễn Thành Tài_P.Ngân sách
Ngày 20/07/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường các biện pháp biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 theo chỉ tiêu Trung ương giao, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường các biện pháp biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương với một số nội dung chính như sau:

1. Sở Tài chính: Phối hợp với các ngành có liên quan nắm chắc tình hình và kết quả thực hiện thu NSNN; thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình thực hiện thu NSNN của các cấp ngân sách, chủ động đề xuất tham mưu Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách kịp thời, phù hợp tình hình thực tế.

2. Cục Thuế: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế để nhân dân hiểu, chấp hành; rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu, các khoản thu bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách theo quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu số thuế nợ đọng đến cuối năm 2018 không vượt quá 5% dự toán thu nội địa do Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Cục Hải quan: Tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán thuế, xác định trị giá, mã số, C/O,… Phấn đấu không để phát sinh nợ xấu, đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế chuyên thu đến 31/12/2018 theo đúng chỉ tiêu của Ngành và phấn đấu không quá 1% so với tổng số thu nộp NSNN.

 

(Chi tiết tại Chỉ thị số 14/CT-UBND đính kèm)  14-CT.signed.pdf

                                                                                                   Nguyễn Thành Tài - Phòng NS 

Lượt người xem:  Views:   490
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1229651 73
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức