Tin Tức
Thứ 2, Ngày 16/07/2018, 14:00
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/07/2018 | Trần Ngọc Lan_P. ĐT-XDCB
Ngày 24/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN), Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC.

Thông tư này quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ); các dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có sử dụng nguồn vốn NSNN thì phần nguồn vốn NSNN của dự án được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này không áp dụng đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; các dự án đầu tư của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; các dự án bí mật nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Thông tư cũng đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan nguyên tắc tạm ứng vốn, quy định và thời hạn về việc thu hồi tạm ứng vốn nhằm tăng cường kiểm soát công tác thanh toán và thu hồi tạm ứng.

Đồng thời, Thông tư bổ sung quy định về nguyên tắc quản lý thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN đối với trường hợp ủy thác quản lý dự án; quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư các công trình đặc thù và công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách và công trình xây dựng tạm.

Ngoài ra, Thông tư cũng đã quy định cụ thể nội dung kiểm tra phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN, bao gồm các dự án do các Bộ, ngành Trung ương quản lý và các dự án do địa phương quản lý.​​​

​​Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/7/2018. Các hợp đồng đã ký và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Chi tiết c​ụ thể xem tại file đính kèm./.

52-2018_TT.PDF.pdf

Trần Ngọc Lan _ P. Đầu tư XDCB

Lượt người xem:  Views:   610
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1229683 101
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức