Tin Tức
Thứ 5, Ngày 28/06/2018, 08:00
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/06/2018 | Vương Văn Năm_Chánh Văn phòng
Ngày 23/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61//2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nghị định số 61//2018/NĐ-CP thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; đồng thời cũng thay thế các Điều 13,14 và 15 của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2018.

Nghị định có tất cả 07 Chương, 41 Điều với nhiều nội dung mới so với Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

1.     Đối tượng áp dụng bao gồm:

 • Bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tương đương, cục, vụ thuộc bộ.
 • UBND các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Cán bộ, công chức, viện chức của các cơ quan có thẩm quyền, sĩ quan quân đội, sỹ quan công an đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
 • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích, doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính.
  ( Đối tượng áp dụng theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg chỉ bao gồm: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND quận, huyện. thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương)

2.     Một trong những nguyên tắc quan trọng trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là: "Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viện chức và cơ quan có thẩm quyền."

3.     Một số hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính:

 • Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết TTHC hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định.
 • Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.     Về tổ chức:

 • UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Lãnh đạo Trung tâm PVHC công cấp tỉnh gồm 01 Giám đốc là 01 lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh hoặc tương đương và không quá 02 Phó giám đốc là lãnh đạo cấp phòng thuộc văn phòng UBND tỉnh, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm PVHC công.
 • UBND cấp huyện quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Bộ phận TN & TKQ do một lãnh đạo văn phòng HĐND và UBND cấp huyện đứng đầu. Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện cử công chức đến làm việc tại Bộ phận TN & TKQ.
 • Tại cấp xã, Bộ phận TN & TKQ cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo, phụ trách. Công chức làm việc tại đây là công chức thuộc các chức danh công chức cấp xã quy định tại Luật cán bộ, công chức, do Chủ tịch UBND cấp xã phân công căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương.
 •  Bộ phận TN & TKQ của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương do người đứng đầu cơ quan đó quyết định.

Thời hạn làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cử đến Bộ phận Một cửa không ít hơn 06 tháng và không nhiều hơn 12 tháng mỗi đợt./.

Vương Văn Năm - Chánh VP


Lượt người xem:  Views:   933
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1258501 18
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức