Tin Tức
Thứ 6, Ngày 02/03/2018, 15:00
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/03/2018 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, được sự đồng ý của Đảng ủy, Giám đốc Sở, ngày 02/3/2018 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018.

Hội nghị diễn ra tại Hội trường Sở Tài chính, đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí Dương Ngọc Vân, đồng chí Hà Văn Út, đồng chí Hà Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch công đoàn, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

IMG_6142.JPG

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã thống nhất bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm có: đồng chí Phạm Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài chính, đại diện Ban Giám đốc; đồng chí Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc, đại diện Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Kim Liên - Chủ tịch công đoàn - Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, đại diện Công đoàn và Hội nghị cũng bầu ra Ban thư ký hội nghị gồm: đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Phó phòng TC-Hành chính sự nghiệp, đồng chí Trần Hữu Thế - Thanh tra viên – Thanh tra Tài chính.

Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã được thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Luật Ngân sách nhà nước mới với  nhiều thay đổi, cũng là năm đầu thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 tại Bình Dương như sau: Về thu NSNN, Tổng thu mới NSNN ước thực hiện 46.081 tỷ đồng, đạt 101% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao và 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua tăng 15% so thực hiện năm 2016, trong đó: thu nội địa 32.631 tỷ đồng, đạt 95% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông, qua tăng 12% so thực hiện năm 2016; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 13.450 tỷ đồng, đạt 120% dự toán TTCP giao và 117% dự toán HĐND tỉnh thông qua tăng 20% so với thực hiện năm 2016; về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 15.500 tỷ đồng, đạt 107% dự toán TTCP giao và 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 10% so thực hiện năm 2016, trong đó: chi đầu tư XDCB thực hiện 6.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 6% so thực hiện năm 2016, chiếm tỷ trọng 38,7% tổng chi NSĐP.

Tại Hội nghị, các đồng chí cũng được thông qua dự thảo báo cáo thực hiện dân chủ cơ sở năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2017 và phương hướng năm 2018, dự thảo báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018, phương hướng hoạt động năm 2018-2020, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2018, báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2017.

IMG_6146.JPG

Đồng chí Phạm Văn Hảo – Giám đốc Sở Tài chính trả lời ý kiến đóng góp tại Hội nghị.

Năm 2017, với khẩu hiệu thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" Sở Tài chính luôn xác định hoàn thành nhiệm vụ chính trị là nội dung chính của phong trào thi đua, những nỗ lực trong công tác chuyên môn đã được đánh giá thông qua kết quả thi đua khen thưởng, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu đã được các cấp khen thưởng như sau: Giám đốc Sở tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 12 cá nhân, công nhận 07 tập thể và 43 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", tặng giấy khen cho 11 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) công nhận 04 tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 gồm Văn phòng Sở, Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Thanh tra Tài chính và tặng bằng khen cho 13 cá nhân, đề nghị Ban thi đua khen thưởng trình UBND tỉnh xem xét trình cấp trên tặng thưởng Huân chương lao động Hạng hai cho 01 cá nhân, Huân chương lao động hạng ba cho 01 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 02 cá nhân, trình Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

Qua phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các tổ chức Đảng, đoàn thể cũng có những kết quả tích cực. Trong năm 2017, Đảng bộ Sở được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Công đoàn viên chức tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và 04 cá nhân, Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Chi đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, được Đoàn khối tặng giấy khen cho tập thể và 02 cá nhân.

IMG_6192.JPG
Đ/c Phạm Văn Hảo -
 Giám đốc Sở trao Huân chương Lao động hạng ba cho đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch công đoàn, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

Qua Hội nghị, CBCC đã tham gia thảo luận để đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, toàn thể CBCC ra sức nghiên cứu, học tập, rèn luyện, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" quyết tâm xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại các đơn vị cần hoàn thành các công việc trọng tâm: phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức quản lý, điều hành hoàn thành dự toán ngân sách năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh đã giao, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, ...; xây dựng Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng năm 2018 và 2019,...; thực hiện công tác thẩm tra, quyết toán chính xác, kịp thời các dự án đầu tư XDCB hoàn thành theo quy trình ISO,...; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh về công tác tái cơ cấu các DNNN theo chỉ đạo của TTCP,…; tổ chức thanh tra, phúc tra tình hình thực hiện các kiến nghị thanh tra đối với các đơn vị đã thanh tra trước và trong năm 2017; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện đề án cơ chế một cửa, một cửa liên thông, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan; tăng cường công tác quản lý nội bộ, thường xuyên duy trì việc chấp hành quy chế và nội quy cơ quan,...; bám sát và hoàn thành tốt chương trình công tác cụ thể hàng tuần, tháng, quý, năm 2018; tiếp tục duy trì tốt công tác thi đua khen thưởng hàng quý, năm.

Một số hình ảnh hội nghị

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

Lượt người xem:  Views:   1383
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2279561 17
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức