Tin Tức
Thứ 5, Ngày 02/11/2017, 09:00
Những bất cập trong quy định về trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/11/2017 | Đỗ Xuân Mai_Văn phòng
Ngày 27/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2017/TT-BTC về hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/10/2017 và thay thế Thông tư số 221/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ.

I/ Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

II/ Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng cho các đối tượng sau: Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Thông tư bao gồm 3 chương và 9 điều:

- Chương I: Quy định chung

- Chương II: Trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên.

- Chương III: Tổ chức thực hiện

Căn cứ Thông tư số 97/2017/TT-BTC hướng dẫn dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, cụ thể như sau:

- Mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước (KBNN) theo đúng quy định để tiếp nhận tiền lương, thù lao, tiền thưởng của KSV.

- Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng; mở sổ sách kế toán để theo dõi các phát sinh liên quan đến tài khoản của quỹ, định kỳ hàng tháng (năm) đều có đối chiếu số phát sinh, sdư với KBNN.

- Trước ngày 15 hàng tháng, các doanh nghiệp thực hiện chuyển 80% số tiền lương, thù lao kế hoạch theo tháng (sau khi trừ khoản phải nộp BHXH, BHYT và các khoản khác theo quy định của pháp luật) vào tài khoản của Sở Tài chính mở tại KBNN theo đúng quy định.

- Trước ngày 20 hàng tháng, Sở Tài chính chi trả với mức 80% số tiền lương, thù lao cho các KSV; 20% còn lại chi trả trên cơ sở đánh giá của UBND tỉnh về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các KSV.

- Riêng về tiền thưởng của KSV, các doanh nghiệp chưa thực hiện chuyển về Sở Tài chính để chi trả cho KSV theo quy định.

- Cuối kỳ kế toán, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phê duyệt báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên tại các công ty, tổng công ty.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện nhận thấy còn một số bất cập, Sở Tài chính đã kiến nghị Bộ Tài chính sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để quy định ngày càng phù hợp với thực tế và mang tính khả thi, cụ thể:

- Theo quy định KSV là cá nhân do chủ sở hữu bổ nhiệm và giúp chủ sở hữu kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, việc quản lý điều hành công việc kinh doanh tại doanh nghiệp, nhưng thực tế đa số các KSV đều do doanh nghiệp đề cử, đồng thời các KSV cũng là người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Do đó chưa đảm bảo được tính độc lập hoàn toàn cho KSV trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Việc chi trả tiền lương đối với KSV chuyên trách gắn với việc nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho KSV. Thực tế chủ sở hữu chỉ chi trả tiền lương, còn BHXH, BHYT, BHTN do doanh nghiệp trích nộp. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng do các doanh nghiệp chuyển về Sở Tài chính để chi trả cho các KSV với phương thức chi trả như quy định tại Thông tư thì không nhất thiết thành lập Quỹ này vì doanh nghiệp có thể trực tiếp chi trả cho KSV; 20% tiền lương, thù lao còn lại và tiền thưởng của KSV, doanh nghiệp thực hiện chi trả khi có ý kiến đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ sở hữu.

97-2017 TT.PDF


Đỗ Xuân Mai - CC.TCDN
Lượt người xem:  Views:   1877
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2215796 20
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức