Tin Tức
Thứ 4, Ngày 27/09/2017, 10:00
Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/09/2017 | Lê Thị Cẩm Vân_P. QL Ngân sách
Ngày 28/7/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước (KBNN).

I/ Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN).

II/ Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị sau: Các đơn vị trong hệ thống KBNN; Cơ quan tài chính các cấp; Các đơn vị dự toán các cấp tham gia Tabmis; Các đơn vị khác có giao dịch với KBNN.

Thông tư bao gồm 3 chương và 86 điều:

- Chương I: Quy định chung

- Chương II: Quy định cụ thể

- Chương III: Tổ chức thực hiện

Trong đó thời điểm chốt số liệu để nộp báo cáo tài chính quy định cụ thể tại Điều 61 Chương II như sau:

1. Thời điểm chốt số liệu báo cáo tài chính tháng, năm (12 tháng) là ngày 05 của tháng tiếp theo (lấy theo ngày kết sổ). Các đơn vị KBNN thực hiện lập, nộp báo cáo theo quy định tại phụ lục V "Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị" kèm theo Thông tư này. Mọi trường hợp thay đổi số liệu báo cáo tài chính tháng, năm (12 tháng) phải được sự đồng ý của KBNN cấp trên.

2. Thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm được chia làm 2 giai đoạn:

a/ Chốt số liệu hết thời gian chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/3 năm sau (lấy theo ngày kết sổ). Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị KBNN nơi lập báo cáo.

b/ Chốt số liệu quyết toán lần cuối cùng: Số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm sau (lấy theo ngày kết sổ). Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị KBNN nơi lập báo cáo. Trường hợp sau ngày 30/11 vẫn còn điều chỉnh số liệu quyết toán năm trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải có thuyết minh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/9/2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017 và thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (Tabmis).  

(Đính kèm Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017).

Thogn tu 77-2017 TT.pdf

Lê Thị Cẩm Vân - P. Ngân sách

Lượt người xem:  Views:   2065
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1933966 22
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức