Tin Tức
Thứ 6, Ngày 19/08/2016, 17:05
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/08/2016 | Đoàn Thế Hùng_PTP. TC Đầu tư
Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BXD về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức QLDA đầu tư xây dựng.

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BXD về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức QLDA đầu tư xây dựng. Cụ thể, Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức lại hoạt động, thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN, vốn nhà nước ngoài ngân sách; hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực (Ban QLDA chuyên ngành, khu vực). Đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài đã có thỏa thuận về hình thức QLDA thì việc tổ chức QLDA được thực hiện theo thỏa thuận với nhà tài trợ.

Về mô hình tổ chức hoạt động: Ban QLDA chuyên ngành, khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập theo quy định tại Điều 17, Điều 18 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP là tổ chức sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng đối với Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án thành lập theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP là tổ chức sự nghiệp trực thuộc chủ đầu tư được thành lập, giải thể và hoạt động theo quyết định của chủ đầu tư phù hợp với điều kiện thực hiện dự án và quy định của pháp luật có liên quan.

Về thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực: Các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thành lập các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP để quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN, vốn nhà nước ngoài ngân sách do mình quyết định đầu tư. Cụ thể:

Đối với cấp tỉnh: Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP gồm: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Riêng đối với các thành phố trực thuộc trung ương, các tỉnh đã có quy hoạch với khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị mới, khu bảo tồn thiên nhiên với số lượng từ hai (02) khu trở lên thì có thể thành lập thêm Ban QLDA khu vực để quản lý các dự án phát triển hạ tầng tại các khu vực này.

Đi với cấp huyện: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực của huyện sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND cấp tỉnh để quản lý các dự án do cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư và dự án được UBND cấp tỉnh giao làm chủ đầu tư, trừ các dự án do chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Về tổ chức lại hoạt động và thành lập các Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực: Thông tư cũng nêu rõ người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lại hoạt động, thành lập các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động, thành lập các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực phải được hoàn thành trước ngày 31/10/2016.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Tải về Chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm./.


Đoàn Thế Hùng PP. TC- ĐTXD CB

Lượt người xem:  Views:   1913
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4250111 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức