Tin Tức
Thứ 6, Ngày 05/08/2016, 15:00
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/08/2016 | Đoàn Thế Hùng_PTP. TC Đầu tư
Nhằm tháo gở những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN), cũng như đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong kiểm soát chi và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Nhằm tháo gở những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN), cũng như đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong kiểm soát chi và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Ngày 30/6/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 108/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT- BTC (TT 08) quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, cụ thể:

1/ Bãi bỏ Điều 3 của TT 08 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

2/ Về kiểm tra phân bổ vốn đầu tư, thông tư sửa đổi đã chỉ ra rõ:

Về nội dung phân bổ để thực hiện nhập kế hoạch vốn đầu tư trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS):

  • Các dự án đầu tư được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hằng năm khi đáp ứng đủ các Điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
  • Việc phân bổ chi tiết và giao kế hoạch vốn cho các dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch. Trường hợp được giao bổ sung kế hoạch, chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao kế hoạch bổ sung, các bộ và UBND các cấp phải hoàn thành việc phân bổ và giao kế hoạch theo quy định. Đồng thời với việc phân bổ vốn, các bộ, UBND các cấp giao chỉ tiêu kế hoạch vốn chi tiết cho các chủ đầu tư để thực hiện.
  • Sau khi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi kế hoạch vốn đầu tư về Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân các cấp gửi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư về Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch tỉnh.
  • Các Bộ, cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm nhập kế hoạch vốn đầu tư trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) theo hướng dẫn tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Về kiểm tra phân bổ: sau khi nhận được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư của các bộ và UBND các cấp gửi đến, cơ quan Tài chính thực hiện kiểm tra phân bổ vốn theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

3/ Về hồ sơ pháp lý chủ đầu tư gửi KBNN, thông tư cũng quy định:

Đối với dự án chuẩn bị đầu tư phải có: Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm theo dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

Đối với dự án thực hiện dự án phải có: Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) kèm theo dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Hợp đầu giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc nhà cung cấp và các tài liệu kèm theo hợp đồng; Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng. Riêng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tải về Chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm./.

Đoàn Thế Hùng - PP. Đầu tư XDCB

Lượt người xem:  Views:   1892
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4250096 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức