Tin Tức
Thứ 4, Ngày 13/07/2016, 15:00
Hiệu quả của công tác giám sát đối với việc sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Nhà nước)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/07/2016
Cơ quan tài chính thực hiện công tác quản lý tài chính nhà nước tại doanh nghiệp đúng quy định, có hiệu quả; vấn đề tôi muốn đề cập dưới đây là hiệu quả công tác giám sát đối với việc sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Vốn nhà nước, nguồn vốn chủ sở hữu là căn cứ để xác định giá trị lợi thế kinh doanh khi xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) khi cổ phần hóa. Giá trị lợi thế kinh doanh tính vào GTDN cổ phần hóa theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP gồm giá trị thương hiệu và giá trị tiềm năng phát triển.

Giá trị tiềm năng phát triển = Giá trị phần vốn nhà nước theo sổ sách kế toán tại thời điểm định giá x (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 3 năm trước thời điểm xác định GTDN – Lãi suất của trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm xác định GTDN).


chi Lien.png

                     

Từ cách tính theo quy định trên cho thấy giá trị tiềm năng phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào giá trị phần vốn nhà nước (tổng tài sản trừ nợ phải trả) và vốn chủ sở hữu (nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu, Quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản).

Vai trò của cơ quan tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đối với công tác sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp rất quan trọng; theo Công văn số 114/UBND-KTTH ngày 13/01/2014 về việc Quy chế phối hợp trong giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, Sở Tài chính thay mặt chủ sở hữu thực hiện giám sát tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn thông qua việc theo dõi, đôn đốc, kịp thời nắm bắt thông tin tại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức: báo cáo qua mạng, qua văn bản, nguồn dư luận, v.v… và có thể tổ chức kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động tại doanh nghiệp.

Qua giám sát, cơ quan tài chính nắm rõ, xác định tính chính xác, hợp lý vốn nhà nước, vốn chủ sở hữu tại thời điểm xác định GTDN khi cổ phần hóa. Khi cổ phần hóa tại một số doanh nghiệp, qua thẩm tra GTDN cơ quan tài chính đã đề nghị xác định lại, kết quả như sau:

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Cao su Bình Dương

Giá trị lợi thế kinh doanh đem lại từ giá trị tiềm năng phát triển sau khi đơn vị tư vấn đã xác định, đề nghị tính lại tăng 405 triệu đồng do tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 3 năm trước thời điểm xác định GTDN tăng, tăng từ yếu tố nguồn vốn chủ sở hữu phải loại trừ phần giá trị vốn Công ty nhận khoán vườn cây cao su.

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương

Giá trị lợi thế kinh doanh sau khi đơn vị tư vấn đã xác định, đề nghị tính lại tăng 1.443 triệu đồng (tăng từ giá trị thương hiệu 945 triệu đồng, tăng từ giá trị tiềm năng phát triển 498 triệu đồng)+; nguyên nhân do tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 3 năm trước thời điểm xác định GTDN tăng, tăng từ yếu tố nguồn vốn chủ sở hữu được xác định lại./.


Lê Bạch Liên _ CC.TCDN
Lượt người xem:  Views:   2161
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4250133 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức