Tin Tức
Thứ 4, Ngày 20/04/2016, 15:00
Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/04/2016
Ngày 15/4/2016, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 793/STC-NS về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016.

Thực hiện Công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ thì các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cơ quan, đơn vị) thực hiện và báo cáo các nội dung sau:

            1. Dừng triển khai và hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên (không bao gồm vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu quốc gia)

             1.1. Hủy dự toán đối với khoản chi thường xuyên được giao đầu năm cho đơn vị dự toán cấp I mà đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương; trừ các khoản được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, phân cấp theo tiến độ thực hiện,…).

            1.2. Dừng thực hiện và hủy dự toán đối với các khoản phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương. Trừ một số trường hợp sau: kinh phí phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các khoản kinh phí được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, cấp phát theo tiến độ thực hiện…).

            1.3. Đối với việc mua sắm xe ô tô thực hiện theo Công văn số 2304/BTCQLCS ngày 19/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

            2. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động sự nghiệp công

Mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu thực hiện tiết kiệm chi  thường xuyên:

Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công theo các quy định tại: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP); Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP và Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP; Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các nội dung tiết kiệm hướng dẫn tại Điểm 2.2, Khoản 2, Công văn số 3667/BTC-HCSN của Bộ Tài chính.

2.2. Thực hiện báo cáo công khai đối với các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, dự án và đi công tác nước ngoài… từ ngân sách nhà nước tại cơ quan, đơn vị;

                          Tải về (Chi tiết xem file đính kèm)

Tải về

Nguyễn Thành Tài - P. Ngân sách

Lượt người xem:  Views:   4197
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248566 35
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức