Tin Tức
Thứ 2, Ngày 29/02/2016, 10:48
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016, tổng kết công tác Tài chính ngân sách năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/02/2016
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Sáng ngày 26/02/2016, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016, tổng kết công tác Tài chính ngân sách năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Kim Liên - Chủ tịch công đoàn, cùng toàn thể cán bộ công chức của cơ quan tham dự.
Toàn cảnh Hội nghị CBCC năm 2016 
Toàn Cảnh Hội nghị CBCC năm 2016
Đoàn chủ tịch
Đoàn Chủ tịch
Hội nghị thông qua dự thảo các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo thực hiện dân chủ cơ sở năm 2015 và phương hướng năm 2016; Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2015, phương hướng năm 2016; Báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2015.
Qua báo cáo, đánh giá kết quả thu, chi ngân sách trên địa bàn năm 2015 như sau:
- Tổng thu mới NSNN thực hiện 36.552 tỷ đồng, đạt 112% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 108% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 15% so thực hiện 2014, trong đó thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 26.228 tỷ đồng, đạt 115% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 109% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 20% so thực hiện năm 2014.
- Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 12.286 tỷ đồng, đạt 115% so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 95% so dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 6% so thực hiện năm 2014, trong đó chi đầu tư XDCB 5.231 tỷ đồng (gồm: chi trong dự toán HĐND tỉnh thông qua 4.994 tỷ đồng đạt 100% dự toán, chi từ nguồn các huyện tự bổ sung 238 tỷ đồng), tăng 18% so với thực hiện năm 2014, chiếm tỷ trọng 42% tổng chi ngân sách địa phương.

Đ/c Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính thông qua
Đ/c Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính thông qua
Báo cáo thực hiện dân chủ cơ sở năm 2015 và phương hướng năm 2016
Thông qua Nghị quyết của Hội nghị đã xác định mục tiêu thi đua: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu - chi ngân sách, nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách năm 2016; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý và giải quyết công việc, nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật thi hành công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều nhân tố mới điển hình tiên tiến.
Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 như sau:
- Phối hợp tốt với các cấp, các ngành, tổ chức quản lý, điều hành hoàn thành dự toán ngân sách năm 2016 đã được HĐND tỉnh thông qua, tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tổ chức triển khai, phổ biến Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
- Đánh giá kết quả thực hiện phân cấp quản lý ngân sách cho cấp huyện, xã cũng như thực hiện định mức chi thường xuyên giai đoạn 2011-2016 để có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với giai đoạn 2017-2020.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; chủ trì cùng các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2017.
- Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp và thoái hóa vốn DNNN giai đoạn 2016-2020.
Tại Hội nghị cũng thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016, bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018, công bố quyết định khen thưởng của các cấp và trao giấy khen của Giám đốc Sở Tài chính cho các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.
Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018
Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018
Đ/c Hà Văn Út trao giấy khen cho các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016
Đ/c Hà Văn Út trao giấy khen cho các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015

 
Nguyễn Thành Tài - P.NS
Lượt người xem:  Views:   1933
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4250076 30
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức