Tin Tức
Thứ 3, Ngày 22/03/2016, 09:35
Quy định việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/03/2016
       Ngày 26/02/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg Quy định việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
       Quyết định này gồm 11 Điều: Điều 1: Phạm vi điều chỉnh; Điều 2: Đối tượng áp dụng, Điều 3: Nguồn kinh phí mua sắm, Điều 4: Áp dụng các hình thức thực hiện mua sắm tập trung, Điều 5: Danh mục tài sản mua sắm tập trung, Điều 6: Trách nhiệm của đơn vị mua sắm tập trung, Điều 7: Lộ trình áp dụng mua sắm tập trung, Điều 8: Quản lý, sử dụng nguồn thu, kinh phí tiết kiệm được thông qua mua sắm tập trung, Điều 9: Công khai mua sắm tập trung, Điều 10: Tổ chức thực hiện, Điều 11: Điều khoản thi hành,
       Những nội dung chủ yếu của Quyết định
       Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng:
  1. Đơn vị mua sắm tập trung, gồm:
  1. Đơn vị mua sắm tập trung quốc gia là: Là đơn vị mua sắm tập trung tại Bộ Tài chính để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tài sản tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc phòng, chữa bệnh cho người, gọi tắt là thuốc).
  2. Đơn vị mua sắm tập trung thuốc quốc gia: là đơn vị mua sắm tập trung tại Bộ Y tế để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia;
  3. Đơn vị mua sắm tập trung của các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh: Là đơn vị mua sắm tập trung tại các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp bộ, cơ quan trung ương, địa phương.
  1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Ban Quản lý dự án thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp sử dụng tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung.
       Nguồn kinh phí mua sắm tập trung
          1. Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị.
          2. Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương.
          3.Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại quyết định này.
          4. Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; nguồn kinh phí từ quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
          5. Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.
          Lộ trình áp dụng mua sắm tập trung
           Áp dụng mua sắm tập trung từ năm 2016.
       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2016, bãi bỏ Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v thực hiện thí điểm mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung. (vào địa chỉ trang thưvienphapluatvietnam.vn xem văn bản).
Trần Hữu Phước - TTr Sở
Lượt người xem:  Views:   2727
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4249974 20
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức