Tin Tức
Thứ 3, Ngày 15/03/2016, 10:03
Chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi và hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/03/2016
       Ngày 01/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 40/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS).
1. Về nội dung Thông tư số 39/2016/TT-BTC
      Thông tư quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (KBNN), bao gồm cả vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chi của ngân sách xã thực hiện bằng hình thức rút dự toán.
      Về hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Điều 7 Thông tư 161/2012/TT-BTC nội dung được sửa đổi, bổ sung gồm: khoản chi theo hình thức rút dự toán tại KBNN, chi từ tài khoản tiền gửi của đơn vị sử dụng ngân sách và hình thức chi theo lệnh chi tiền của cơ quan tài chính.
      Sửa đổi mẫu số 01 (Bảng kê chứng từ thanh toán) được quy định tại Điều 9 Thông tư 161/2012/TT-BTC về lưu giữ chứng từ tại Kho bạc Nhà nước.
      Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2016.
Tải về        (Chi tiết xem file đính kèm)
2. Về nội dung Thông tư số 40/2016/TT-BTC
      - Về quản lý, kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước tại Điểm 3.1 Khoản 3 Mục I của Thông tư số 113/2008/TT-BTC được sửa đổi:
      “Tất cả các Khoản chi của ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dự toán ứng trước), có hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ theo chế độ quy định và có giá trị hợp đồng từ 200 triệu đồng, trở lên đối với các Khoản chi thường xuyên hoặc từ 1.000 triệu đồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bản thì phải được quản lý,kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước…”
      - Về  thời hạn gửi và chấp thuận cam kết chi  tại Điểm 1.1 Khoản 1 Mục II của Thông tư số 113/2008/TT-BTC được sửa đổi như sau:
      “Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa đơn vị dự toán, chủ đầu tư với nhà cung, cấp hàng hóa, dịch vụ, nhà thầu có hiệu lực, đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải gửi hợp đồng kèm theo đề nghị cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Trường hợp, hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ không quy định ngày có hiệu lực thì thời hạn nêu trên được tính từ ngày ký hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ…”
      Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2016.
      Tải về (Chi tiết xem file đính kèm)
Nguyễn Thành Tài - P. NS
Lượt người xem:  Views:   2948
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4249986 23
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức