Tin Tức
Thứ 3, Ngày 07/04/2015, 03:59
Thông báo số 364/TB-STC ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2015
Thông báo số 364/TB-STC ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
25-07-2012 - Webmaster

Thông báo về công tác tổ chức cán bộ

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

 SỞ TÀI CHÍNH                                                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc     

        Số: 364 /TB-STC                                            Bình Dương, ngày 19 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về công tác tổ chức cán bộ.

 


     Căn cứ Kế hoạch số 1005/STC-VP ngày 26 tháng 6 năm 2012 về việc sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức giai đoạn 2012-2015 và các Quyết định của Giám đốc sở về việc điều động, bổ nhiệm và bố trí cán bộ, công chức, Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị trực thuộc các nội dung sau đây:

     I. Điều động và bổ nhiệm các Ông/Bà có tên sau đây:

     1. Bà Phan Thị Thanh Chi - Trưởng phòng Ngân sách đến nhận công tác tại Phòng Hành chính Sự nghiệp giữ chức vụ Trưởng phòng.

     2. Ông Nguyễn Lê Duy Nhân - Phó phòng Ngân sách, giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Ngân sách.

     3. Ông Vương Văn Năm - Trưởng Phòng Giá - Công sản đến nhận công tác tại Văn phòng Sở, giữ chức vụ Chánh Văn phòng.

     4. Ông Nguyễn Huỳnh Thành - Chánh Văn phòng sở đến nhận công tác tại Phòng Giá - Công sản, giữ chức vụ Trưởng phòng.

     5. Bà Lương Thị Ánh Nghĩa - Chánh Thanh tra, đến nhận công tác tại Phòng Pháp chế, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

     6. Bà Nguyễn Kim Liên - Phó Chánh Thanh tra, giữ chức vụ Quyền Chánh Thanh tra.

     II. Điều động vị trí công tác các Ông/Bà có tên sau đây:

     1. Ông Trần Hữu Thế - Thanh tra viên đến nhận công tác tại Phòng Tài chính Hành chính - Sự nghiệp.

     2. Ông Chu Tiến Thiệu - Chuyên viên Phòng Ngân sách đến nhận công tác tại Văn phòng Sở.

     Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2012, Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị biết để thuận tiện trong liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc;                                                                                                                    (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                   Phạm Văn Hảo

- Phòng TC-KH các huyện, thị;

- Lưu: VT, H.


Lượt người xem:  Views:   862
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2775285 237
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức