Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Được sự đồng ý của Giám đốc Sở Tài chính, Phòng Ngân sách sở Tài chính tổ chức tập huấn Hệ thống Hạ tầng truyền thông ngành Tài chính, mạng nội bộ ...
 
Ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT- BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
 
Ngày 28/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của ...
 
Công tác phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng để công tác quản lý nhà nước ngày càng được công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. ...
 
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự ...
 
Căn cứ Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ báo cáo giá thị tường, Kể từ ngày 01/02/2019 Sở Tài chính sẽ ...
 
Những lưu ý trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
 
Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 18/01/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ...
 
Nhằm chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, sáng ngày 22/01/2019, Chi đoàn Sở ...
 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 với 10 ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 29/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên ...
 
Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống ...
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNGSỞ TÀI CHÍNHSố: 3490/STC-NSV/v điều hành thực hiệnngân sách năm 2018.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh ...
 
Ngày 08/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2018/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không đủ điều kiện cổ ...
 
Nhằm tập trung điều hành tốt ngân sách những tháng còn lại của năm 2018, ngày 14/11/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 14060/BTC-NSNN về việc ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1763459 17
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0