Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Ngày 11/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và ngày 22/4/2019 Bộ Tài chính ban ...
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/3/2019 nhằm phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát ...
 
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu ...
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/05/2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, có những ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 22/02/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính ...
 
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
 
Ngày 08/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ...
 
Luật phòng, chống tham nhũng 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 01-7-2019. Luật gồm có 10 ...
 
Thực hiện Quyết định số 803-QĐ/ĐUK và số 804-QĐ/ĐUK ngày 03/3/2019 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương về việc kết nạp đảng viên theo Nghị ...
 
Được sự đồng ý của Giám đốc Sở Tài chính, Phòng Ngân sách sở Tài chính tổ chức tập huấn Hệ thống Hạ tầng truyền thông ngành Tài chính, mạng nội bộ ...
 
Ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT- BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
 
Ngày 28/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của ...
 
Công tác phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng để công tác quản lý nhà nước ngày càng được công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. ...
 
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự ...
 
Căn cứ Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ báo cáo giá thị tường, Kể từ ngày 01/02/2019 Sở Tài chính sẽ ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1859218 15
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0