Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
Về nội dung cơ bản của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 82-KH/ĐTN ngày 03/6/2019 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Các Cơ quan và Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 03/6/2019 của BCH Chi đoàn về việc ...
 
Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài chính, Ban Giám đốc Sở và Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh Bình Dương (nay là Đoàn Khối Các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 82-KH/ĐTN ngày 03/6/2019 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Các Cơ quan, Kế hoạch của Cụm đoàn II và Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 03/6/2019 ...
 
Ngày 11/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và ngày 22/4/2019 Bộ Tài chính ban ...
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/3/2019 nhằm phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát ...
 
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu ...
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/05/2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, có những ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 22/02/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính ...
 
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
 
Ngày 08/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ...
 
Luật phòng, chống tham nhũng 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 01-7-2019. Luật gồm có 10 ...
 
Thực hiện Quyết định số 803-QĐ/ĐUK và số 804-QĐ/ĐUK ngày 03/3/2019 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương về việc kết nạp đảng viên theo Nghị ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1763457 16
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0