Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Luật Đầu tư công năm 2019 (Luật) được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 gồm 6 chương, 101 điều. Luật quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-STC ngày 23/01/2019 của Sở Tài chính về công tác cải cách hành chính năm 2019. Sáng ngày 11/10/2019, tại Hội trường Sở Tài ...
 
Ngày 17/9/2019, Sở Tài chính phát hành Công văn số 2881/STC-TTr triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt ...
 
Nhằm nâng cao nhận thức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, ...
 
Từ ngày 01/10/2019, Bình Dương không sử dụng nước uống đóng chai nhựa trong công sở.
 
Thực hiện Công văn số 07-CV/ĐTN ngày 27/8/2019 của Ban chấp hành Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp về việc triệu tập đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham ...
 
Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC về hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, ...
 
Ngày 31/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản ...
 
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, ...
 
Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
Về nội dung cơ bản của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 82-KH/ĐTN ngày 03/6/2019 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Các Cơ quan và Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 03/6/2019 của BCH Chi đoàn về việc ...
 
Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài chính, Ban Giám đốc Sở và Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh Bình Dương (nay là Đoàn Khối Các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 82-KH/ĐTN ngày 03/6/2019 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Các Cơ quan, Kế hoạch của Cụm đoàn II và Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 03/6/2019 ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1859215 17
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0