Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Ngày 15/4/2016, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 793/STC-NS về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 340/UBND-KTN ngày 04/02/2016 về việc giao Sở Công Thương là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện xác nhận ưu ...
 
Thực hiện Công văn số 371/UBND-KTTH ngày 15/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BTC và Thông tư số ...
 
      Ngày 4/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1763493 27
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0