Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Thực hiện Công văn số 775/THTK-TK ngày 11/8/2016 của Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính về việc cử cán bộ tham gia khóa đào tạo chuyên ...
 
Ngày 17/9/2016, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tham gia vòng sơ khảo Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ thanh lịch”- Khối Các Cơ quan tỉnh Bình ...
 
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn trao đổi nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ thanh tra ngành tài ...
Văn bản mới (23/08/2016)
 
Ngày 27 tháng 5 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng ...
 
Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BXD về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 15/6/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương và Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 28/7/2016 của Đảng ủy Sở Tài ...
 
Nhằm tháo gở những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN), ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/ĐTN ngày 03/6/2016 của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan v/v tổ chức Chiến dịch Hè tình nguyện năm 2016; Thực hiện Kế ...
 
Cơ quan tài chính thực hiện công tác quản lý tài chính nhà nước tại doanh nghiệp đúng quy định, có hiệu quả; vấn đề tôi muốn đề cập dưới đây là hiệu ...
 
Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016
 
Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8835/BTC-NSNN về việc một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương ...
 
Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 103/2016/TT-BTC về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức ...
 
Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-STC ngày 30/12/2015 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ban hành Chương trình công tác năm 2016, căn cứ kế hoạch công tác ...
 
Ngày 24/6/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 91/2016/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2016 ) quy định một số nội dung về quản lý tài ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1899789 24
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0