Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 164-KHPH/CĐVC-ĐK ngày 16/5/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh - Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh về việc tổ chức liên hoan các nhóm ...
 
Ngày 20/7/2017 Sở Tài chính ban hành Công văn số 1741/STC-NS về việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm ...
 
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011; căn cứ Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày ...
 
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Cụm đoàn II Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh tổ chức các hoạt động “Theo bước chân những người Anh hùng” nhân kỷ niệm 70 năm ...
 
Thực hiện Kế hoạch công tác năn 2017, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn trao đổi nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ thanh tra ngành tài ...
 
Thực hiện Thông báo số 260-TB/ĐTN ngày 03/7/2017 của Ban chấp hành Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết ...
 
Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-STC ngày 22/12/2016 của Sở Tài chính về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017, căn cứ kế hoạch công tác năm 2017, ...
 
Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm ...
 
Luật Ngân sách nhà nước 2015 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.
 
Thực hiện Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 15/2/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ ...
 
Ngày 28/4/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 ...
 
Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, ...
 
Vừa qua Bộ Tài chính có Công văn số 4736/BTC-ĐT ngày 11/4/2017 về việc hỗ trợ vốn đầu tư các dự án cấp bách từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương ...
 
Thực hiện Công văn số 933-CV/ĐUK ngày 16/3/2017 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, được sự đồng ý của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, Đảng ủy Sở ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1899875 17
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0