Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Thực hiện Quyết định số 795-QĐ/ĐUK và số 796-QĐ/ĐUK ngày 07/02/2020 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương về việc kết nạp đảng viên theo Nghị ...
 
Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của ...
 
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn Sở Tài chính năm 2020 và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ...
 
Sở Tài chính triển khai thực hiện một số văn bản của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương như sau:
 
Sáng ngày 17/02/2020, tại Phòng họp 2, Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm công chức cho đồng chí Phạm Minh Tâm - Trưởng phòng và ...
 
Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
 
Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm ...
 
Thực hiện Quyết định số 691-QĐ/ĐUK và số 692-QĐ/ĐUK ngày 03/01/2020 của Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc kết nạp đảng ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/ĐTN ngày 24/12/2019 của Ban chấp hành Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc Tổ chức chuỗi Hành trình “Tiếp nối ...
 
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự ...
 
Ngày 23/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính ...
 
UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
 
Sáng ngày 26/12/2019, Cục Tài chính doanh nghiệp đã tổ chức Hội thảo “Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần: Hiện trạng và Giải ...
 
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức ...
 
Qua một năm hoạt động, Thanh tra tài chính hoàn thành công việc chuyên môn theo kế hoạch đề ra. Cụ thể:
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1763450 15
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0