Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Sáng ngày 01/9/2020, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ cho 02 đồng chí chuyên viên được điều động đến nhận ...
 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài chính, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra ngân ...
 
Ngày 17/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ...
 
Ngày 20/7/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu ...
 
Ngày 22/6/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN.
 
Nhằm phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật mới cũng như trao đổi, tọa đàm về các phương pháp, kinh nghiệm trong công tác, ngày 16 và 17 tháng 7 năm ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐTN ngày 23/6/2020 của BCH Đoàn Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ chào ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 33 –KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các công trình thanh ...
 
Nhằm trang bị kiến thức khai thác dữ liệu trên Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước để ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 32-KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban chấp hành Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức hoạt động trồng cây Kỷ niệm 130 ...
 
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; căn cứ Chị thị số 35/CT-TW ngày 03/05/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 14/8/2019 của Ban ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 29-KH/ĐTN ngày 23/4/2020 của BCH Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ ...
 
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011; thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày ...
 
Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra ngân sách Thành phố Dĩ An, ngày 11 tháng 5 năm ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1859203 18
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0