Cơ Cấu Tổ Chức
Thứ 2, Ngày 08/04/2019, 10:00
Cơ cấu tổ chức tháng 4/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2019
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG

       1/ Giám đốc: Hà Văn Út

       Sinh ngày: 1969

       Tại:  Hòa Lợi – Bến Cát – Bình Dương

       Học hàm học vị: Thạc sỹ kinh tế

       Điện thoại cơ quan: (0274) 3822049

       Emailuthv@binhduong.gov.vn

       Lĩnh vực công việc phụ trách:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, phụ trách toàn diện và điều hành mọi hoạt động của Sở Tài chính theo chế độ Thủ trưởng, quyết định những công việc lớn, quan trọng của Sở Tài chính.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, quản lý điều hành ngân sách nhà nước, quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tin học thống kê.

c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Phòng Ngân sách;

- Phòng Tài chính đầu tư xây dựng cơ bản;

             - Bộ phận tổ chức cán bộ thuộc Văn phòng Sở.


       2/  Phó giám đốc: Dương Ngọc Vân

       Sinh ngày: 1964

       Tại:  Phú Chánh – Tân Uyên – Bình Dương

       Học hàm học vị: Cử nhân kinh tế

       Điện thoại cơ quan: (0274) 3822809

       Emailvandn@binhduong.gov.vn

       Lĩnh vực công việc phụ trách:

a) Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực Giá - lĩnh vực công sản liên quan đến đất đai và các tài sản công gắn liền với đất; công tác thanh tra tài chính; Văn phòng, công tác kế toán - tài vụ và quản trị cơ quan; và một số công việc khác khi được Giám đốc phân công.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Phòng Giá - Công sản;

- Thanh tra Tài chính;

- Văn phòng Sở.

 

       3/ Phó giám đốc: Hà Văn Thuận

       Sinh ngày: 1970

       Tại:  Bình Dương

       Học hàm học vị: Cử nhân

       Điện thoại cơ quan: (0274) 3828790

       Emailthuanhv@binhduong.gov.vn

       Lĩnh vực công việc phụ trách:

​a) Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực Tài chính hành chính – sự nghiệp; Tài chính doanh nghiệp, công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản công (trừ đất đai, các tài sản công gắn liền với đất do đồng chí Phó Giám đốc Dương Ngọc Vân phụ trách); phụ trách Trang Web của Sở, Ban chỉ huy quân sự và Lực lượng tự vệ cơ quan, một số công việc khác khi được Giám đốc phân công.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Phòng Tài chính hành chính – sự nghiệp;

- Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

Lượt người xem:  Views:   845
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3722434 30
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Cơ Cấu Tổ Chức