Cơ Cấu Tổ Chức
Chủ Nhật, Ngày 03/12/2017, 10:00
Cơ cấu Tổ chức tháng 12/2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/12/2017
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG

 

       1/ Giám đốc: Phạm Văn Hảo

       Sinh ngày: 1958

       Tại: Chánh Nghĩa – Thủ Dầu Một – Bình Dương

       Học hàm học vị: Cử nhân

       Điện thoại cơ quan: (0274) 3822049

       Email: haopv@binhduong.gov.vn

       Lĩnh vực công việc phụ trách:

       a) Lãnh đạo, chỉ đạo, phụ trách toàn diện và điều hành mọi hoạt động của Sở Tài chính theo chế độ Thủ trưởng, quyết định những công việc lớn, quan trọng của Sở Tài chính.

       b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, quản lý điều hành ngân sách nhà nước, quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản.

       c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

       - Phòng Ngân sách;

       - Phòng Tài chính đầu tư xây dựng cơ bản;

       - Bộ phận tổ chức cán bộ thuộc Văn phòng Sở.

 

       2/  Phó giám đốc: Dương Ngọc Vân

       Sinh ngày: 1964

       Tại:  Phú Chánh – Tân Uyên – Bình Dương

       Học hàm học vị: Cử nhân kinh tế

       Điện thoại cơ quan: (0274) 3822809

       Email: vandn@binhduong.gov.vn

       Lĩnh vực công việc phụ trách:

       a) Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực Giá - công sản, Văn phòng, công tác kế toán - tài vụ và quản trị cơ quan, trang Web của Sở và một số công việc khác khi được Giám đốc phân công.

       b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

       - Phòng Giá - Công sản;

       - Văn phòng Sở.

 

       3/ Phó giám đốc: Hà Văn Út

       Sinh ngày: 1969

       Tại:  Hòa Lợi – Bến Cát – Bình Dương

       Học hàm học vị: Thạc sỹ kinh tế

       Điện thoại cơ quan: (0274) 3855111

       Email: uthv@binhduong.gov.vn

       Lĩnh vực công việc phụ trách:

       a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực xử lý công việc của Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt ở cơ quan; tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực tài chính hành chính - sự nghiệp, pháp chế; phụ trách Ban chỉ huy quân sự, Lực lượng tự vệ cơ quan và một số công việc khác khi được Giám đốc phân công.

       b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

       - Phòng Tài chính hành chính – sự nghiệp.

 

       4/ Phó giám đốc: Hà Văn Thuận

       Sinh ngày: 1970

       Tại:  Bình Dương

       Học hàm học vị: Cử nhân

       Điện thoại cơ quan: (0274) 3828790

       Email: thuanhv@binhduong.gov.vn

       Lĩnh vực công việc phụ trách:

       a) Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; công tác thanh tra tài chính; công tác ứng dụng tin học vào hoạt động quản lý của Sở và một số công việc khác khi được Giám đốc phân công.

       b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

       - Chi cục Tài chính doanh nghiệp;

       - Thanh tra Tài chính;

       - Bộ phận Tin học thuộc Phòng Ngân sách.

Lượt người xem:  Views:   1234
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248539 43
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Cơ Cấu Tổ Chức