Cơ Cấu Tổ Chức
Thứ 2, Ngày 21/03/2016, 16:00
Cơ cấu tổ chức 2012
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/03/2016
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG

1/ Giám đốc

Ông: Phạm Văn Hảo

Sinh ngày: 31/3/1958

Tại: Chánh Nghĩa – Thủ Dầu Một – Bình Dương

Học hàm học vị: Cử nhân

Điện thoại cơ quan: 0650.3822049

Emailhaopv@binhduong.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, phụ trách toàn diện và điều hành mọi hoạt động của Sở Tài chính theo chế độ thủ trưởng, quyết định những công việc lớn, quan trọng của Sở Tài chính.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, quản lý điều hành ngân sách nhà nước, quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Ngân sách;

+ Phòng Tài chính đầu tư xây dựng cơ bản;

+ Bộ phận tổ chức cán bộ thuộc Văn phòng Sở.

2/ Phó giám đốc

Ông: Hàn Anh Vũ

Sinh ngày: 08/11/1957

Tại: Bạch Mai - TP. Hà Nội

Học hàm học vị: Thạc sỹ Kinh tế

Điện thoại cơ quan: 0650.3828790

Emailvuha@binhduong.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, công tác thanh tra tài chính và một số công việc khác khi được Giám đốc phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Chi cục Tài chính doanh nghiệp;

+ Thanh tra Tài chính.

3/ Phó giám đốc

Bà: Dương Ngọc Vân

Sinh ngày: 10/6/1964

Tại: Phú Chánh – Tân Uyên – Bình Dương

Học hàm học vị: Cử nhân kinh tế

Điện thoại cơ quan: 0650.3822809

Emailvandn@binhduong.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực Giá - công sản, Văn phòng, công tác kế toán - tài vụ và quản trị cơ quan, trang Web của Sở và một số công việc khác khi được Giám đốc phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Giá - Công sản;

+ Văn phòng Sở.

4/ Phó giám đốc

Ông: Hà Văn Út

Sinh ngày: 20/6/1969

Tại: Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

Học hàm học vị: Thạc sỹ Kinh tế

Điện thoại cơ quan: 0650.8355111

Emailuthv@binhduong.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực tài chính hành chính - sự nghiệp, pháp chế, công tác ứng dụng tin học vào các hoạt động quản lý của Sở, phụ trách Ban chỉ huy quân sự, Lực lượng tự vệ cơ quan và một số công việc khác khi được Giám đốc phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Tài chính hành chính – sự nghiệp;

+ Phòng Pháp chế;

+ Bộ phận Tin học thuộc Phòng Ngân sách.

Lượt người xem:  Views:   7760
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4254192 13
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Cơ Cấu Tổ Chức