Cơ Cấu Tổ Chức
Thứ 4, Ngày 17/03/2021, 11:00
Cơ cấu tổ chức tháng 3/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/03/2021
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÌNH DƯƠNG

1. Đồng chí Hà Văn Út - Giám đốc

a) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Sở Tài chính, quyết định những công việc lớn, quan trọng của Sở Tài chính, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, quản lý điều hành ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

c) Trực tiếp phụ trách:

- Phòng Quản lý ngân sách;

- Phòng Tài chính doanh nghiệp;

- Văn phòng​.

2. Đồng chí Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc

a) Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực giá, công sản; văn phòng, công tác kế toán - tài vụ, quản trị cơ quan; một số công việc khác khi được Giám đốc phân công.

b) Trực tiếp phụ trách:

- Phòng Quản lý Giá và công sản.

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn - Phó Giám đốc

a) Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp; công tác thanh tra tài chính; tài chính đầu tư; công tác tin học và thống kê; phụ trách trang Web của Sở; Ban Chỉ huy Quân sự và Lực lượng Tự vệ cơ quan; một số công việc khác khi được Giám đốc phân công.

b) Trực tiếp phụ trách:

- Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp;

- Thanh tra;

- Phòng Tài chính đầu tư;

- Bộ phận tin học, thống kê.​

Lượt người xem:  Views:   1244
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248520 44
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Cơ Cấu Tổ Chức