Sở Tài chính Bình Dương
Giới thiệu Tin nổi bật Công khai tài chính Thủ tục hành chính Văn bản pháp luật - hành chính Mục lục ngân sách Thông tin giá cả Lịch công tác tuần
Tìm kiếm
Weblink
Thống kê
Lượt truy cập: 2529186
Đang Online: 3
Mẫu báo cáo tình hình thẩm tra xét duyệt quyết toán năm - huyện xã
10-03-2011 - Webmaster

Công văn:
» Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ ngày 06/02/2015 của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương: (04-03-2015)
» Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2014: (08-07-2014)
» Công văn số 17660/BTC-KBNN ngày 20/12/2013 c của Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước : (26-12-2013)
» Dự thảo - Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP: (06-11-2013)
» Dự thảo - Tờ trình về ban hành Nghị định quy định cơ chế hoạt động; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chí: (19-08-2013)
» Dự thảo - Nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp cô: (19-08-2013)
» Dự thảo - Tờ trình về ban hành Nghị định chung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệ: (19-08-2013)
» Dự thảo - Nghị định Quy định chung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.: (19-08-2013)
» Công văn số 1134/PCVB-NC ngày 12 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Dương: (14-08-2013)
» Công văn số 1117/PCVB-NC ngày 07/8/2013 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương: (09-08-2013)

Thông báo nhanh
Ban biên tập
Đảng
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Thư viện ảnh
Quay lại | Đầu trang | Trang chủ
Chịu trách nhiệm: Phạm Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương – Điện thoại: (0650)3822049
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE
Địa chỉ: Tầng 2 - Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương - phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650)3822245 - Fax:(0650)3829423 - Email: sotc@binhduong.gov.vn